Kvadrály

Obchodní podmínky

Doručení snímků

Doručení zvětšeniny

Pravidla pro užití snímků

Datové soubory je možné použít pouze dle uvedené dohody s poskytovatelem snímků a to pro určitou definovanou potřebu, v určitém množství, čase a místě.

Snímky je možné použít výhradně pro svoji potřebu, v případě grafiků a grafických studií pro jednoho konkrétního klienta.

V místě, kde je to obvyklé, např. v novinách, časopisech, titulech nebo ilustracích knih je povinností uvést autora ve tvaru Foto: © Jiří Heller, www.kvadraly.cz

Fotografie je možné barevně upravovat, neproporcionálně měnit poměr stran, upravovat barevnost, užít pouze výřez ze snímku.

Povinností uživatele je poslat poskytovateli ukázku nebo ukázky užití, případně pdf nebo jpg soubor pro prezentaci.

Uživatel není oprávněn poskytovat data třetím osobám za úplatu ani bezúplatně.

V případě, že cena se zdá uživateli nepřiměřeně nízká nebo vysoká, je na místě se dohodnout s poskytovatelem o individuální ceně za individuální užití. Neváhejte, prosím, kontaktovat emailem autora.

Ing. Jiří­ HELLER

+420 602 111 051

Napište nám